• ArCiTeKtoniC SOutěž

Stavební úřad Babionského magistrátu vyhlašuje arcitektonickou soutěž o titul Hlavního Babionského Arcitektonika na nejorigeniálnější projekt nové Babionské věže

Nijak není předem vymezena ani grafická podoba. Přijímáme vše od sprostých linorytů, olejomaleb a náčrtků tužkou až po 3D vizualizace v profesionáolních PC aplikacích. Využijte prosím formu zpracování, která je vašemu srdci, oku i ruce nejbližší.

Technickými možnostmi, materiálními nároky projektu, ba ani běžně dostupnými fyzikálními zákony byste se ve vašich plánech neměli nijak omezovat. To už nechte v případě rozestavění právě vašeho vítězného projektu na nás:) Nechť jediným limitem bude jen a jen vaše odvaha, schopnost sdílet své představy v ploše a bujná tvůrčí fantazie.

Pokud možno, doplňte vizualizaci i krátkými popisky či objasněním nekonvenčních funkcí jednotlivých účelových struktur budoucí věže a přilehlých objektů. Zvláštní kategorií bude pak zastřešena snůška výtvarných počinů vašich ratolestí. V takovém případě nezapomeňte k návrhu doplnit i autůrkův věk a písemný souhlas rodičů s eventuálním započetím realizace stavby dle takto nezletilých projektů. 

Veškeré návrhy prosím zasílejte elektronicky na adresu pruplet@atlas.cz nejpozději do neděle 15.05. (uzávěrka prvního kola) nebo potom přineste již vytištěné / ručně malované, ryté, lepené apod. přímo na festival (uzávěrka druhého kola bude v sobotu 21.05. v 18h, takže lze přihlásit i návrhy vzniklé přímo na místě pod tíhou aktuálních okolností:) Sběrné místo bude tradičně celnice u bran Babionu.
Vaše ctěné projekty budou po prvním kole (tj. v průběhu pracovního týdne před festivalem) zcela neprůhledným způsobem posouzeny odbornou porotou a pranýřovány internetem. Autor vítězného návrhu získá volný vstup a pár dalších příjemných výhod.
Všechny projekty z obou kol budou umístěny do prezentační expozice na samotném festivalu, kde budou posouzeny širokou laickou porotou a poté vytříděny samozvanou sebrankou novopečeného městského zastupitelstva. Konečné slovo bude mít již tradičně porota dětská.


 

Poznámka technická: formát A4, JPG / PDF.

Poznámka zdrojová: Fotodokumentaci naší metropole k možnému fotomontérskému použití naleznete ZDE.. Zasazení projektu do konkrétního místa budoucí městské zástavby může být pro posuzování projektu (zejména laickou porotou) výhodou, není však rozhodně podmínkou.

Poznámka motivační: vítěz soutěže získá kromě chvalitebných pocitů i odměnu z čistě materiálně-požitkářského soudku Babionského magistrátu.

Poznámka zcestná: Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu. Halucinující člověk ji považuje za realitu. Tímto se liší od pseudohalucinace, při níž si je člověk vědom, že je klamán. Pokud člověka nelze ani po odeznění halucinace přesvědčit, že šlo o klam, může z halucinace vzniknout blud.[1]

Poznámka takéž zcestná, ale možná pro někoho zajímavá: Vhodně umístěné bolidové kamery mohou sice zaznamenat bolidy až do vzdálenosti 400 km, ale přesnější pozorování jsou možná jen do vzdálenosti přibližně poloviční (vzdálenější meteory jsou již příliš nízko nad obzorem).

 

Stavební úřad Babionského magistrátu
Obor konceptuálních soutěží a machinací
Ing. Libozvuk Okomil

V Babionu dne 09.05.2011

 


 

 

מגדל בבל

برج بابل‎, 


 

वहाँ कोई उच्च वृद्धि टावर बनाने की जरूरत है उचवर वर ्च वृद्धि टावर

必要はありません !


Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

– Genesis 11,1-9 CEP